Het onderhoud van uw piano of vleugel.

Het stemmen, schoonhouden, bijregelen en intoneren van uw piano is het standaard periodiek onderhoud. (Zie Stemmen.)

Een piano is een mechanisch instrument. Er zitten heel veel beweegbare delen in die in de loop van de tijd aan slijtage onderhevig zijn.

Met name het belangrijkste onderdeel, de hamerkop, moet regelmatig op slijtage worden gecontroleerd. Het vilt van de hamerkop is een zacht materiaal dat steeds tegen de harde stalen snaar slaat. Logisch dat slijtage niet kan uitblijven!

Met enige regelmaat zal het mechaniek voor een 'kleine beurt' naar de werkplaats moeten om de ingesleten vorm te herstellen. Dit 'modeleren' is één van de meest noodzakelijke onderhoudshandelingen, naast het stemmen. Het zorgt dat de oorspronkelijke klank weer wordt herstelt.

Bij deze 'kleine beurt' worden alle hamers uitgeschroefd en gemodeleerd. Tevens wordt dan élk ander onderdeel van het mechaniek gecontroleerd, behandeld en, waar nodig, gerepareerd.
Bij het terugplaatsen van het mechaniek wordt dit ook geheel afgeregeld in de piano, zodat ook de speelaard weer optimaal is!

Ik informeer u graag vooraf  over de kosten van deze servicebeurt.

Links de gemodeleerde hamerkoppen

Links de gemodeleerde hamerkoppen